Our Team
Samiddha Dutta
Kusumika Dey
Shikha Kumari
Abhisankar Adhikary
Aloke Mitra
Aamit-Pandey
Akash Rudra
Anand Kumar Saraogi
Anindya Mukherjee
Anupam Bera
Arijeet pal
Bhaskar Himatsingka
Bidyut Kr. Maji
Bijaya Kr.Gahan
Bipasha Sanyal
Bivash Biswas
Chandan Dey
Chittaranjan Barik
Dayanidhi Behera
Debasis Mandal
Dibyendu Mondal
Dipankar Mondal
Gobinda Ghosh
Kaushik Mukherjee
Lipika Kar Sarkar
Md.Sabbir Hossain
Mrinmayee Seth
Raymond Hsu
Rajsekhar Bhattacharjee
Saibal Ghosh
Saibal Goswami
Sanjay Das
Shrutilekha Santra
Sritap Banerjee
Suchandra Saha
Sujal Ghosh
Suman Biswas
Tarkeshwar Choudhary