Our Team
Abhisankar Adhikary
Aloke Mitra
Aamit-Pandey
Akash Rudra
Anand Kumar Saraogi
Anindya Mukherjee
Anupam Bera
Arijeet pal
Arijit Dalui
Bhaskar Himatsingka
Bidyut Kr. Maji
Bijaya Kr.Gahan
Bipasha Sanyal
Bivash Biswas
Chandan Dey
Chittaranjan Barik
Dayanidhi Behera
Debasis Mandal
Dibyendu Mondal
Dipankar Mondal
Gobinda Ghosh
Kaushik Mukherjee
Koushik Chakraborty
Lipika Kar Sarkar
Md.Sabbir Hossain
Mrinmayee Seth
Pradipta Roy
Pratim Chakraborti
Raymond Hsu
Rajsekhar Bhattacharjee
Saibal Ghosh
Saibal Goswami
Samik Banerjee
Sanjay Das
Shrutilekha Santra
Shyam Chandra Biswas
Soumalya Kumar Dey
Sritap Banerjee
Subham Chatterjee
Suchandra Saha
Sujal Ghosh
Suman Biswas
Tarkeshwar Choudhary